MOŻLIWOŚCI ZRÓŻNICOWANIA

Możliwości takiego zróżnicowania to­warów są wielkie; granice tego procesu występują wówczas, gdy konsumenci tracą rozeznanie na rynku, zaś długość serii staje się niepłacalna dla producenta. W związ­ku z tym może się okazać, że różnice pomiędzy segmentami są niewielkie i można wo­bec tego za pomocą mniejszej liczby wersji produktu należycie zaspokoić potrzeby nabywców. Innymi słowy, względy natury ekonomicznej będą na ogół nakazywały łączenie segmentów, podczas gdy czynniki związane z popytem sprzyjać będą ten­dencji odwrotnej. Wynika z tego, że segmentacja nie powinna spełniać tylko funkcji poznawczych, ale ma ona służyć przede wszystkim celom praktycznym.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)