KOLEJNY DOWÓD

Kolejny dowód, iż problem samotności, nieśmiałości i wyobcowania ze społe­czeństwa w wieku młodzieńczym jest ważny, pochodzi z badań nad mclctnimi przestępcami, a ściślej mówiąc – nad rodzinami nieletnich przestępców. Bada­nia te wykazały, że dzieci w rodzinach przestępczych, które wchodziły w ko­lizję z prawem, były niezależne od środowiska i aktywnie nastawione do ży­cia. Natomiast dzieci z rodzin przestępczych, o mniejszych skłonnościach do popełniania przestępstw lub jeszcze nie wchodzące na drogę przestępczą, cha­rakteryzowały się dużą zależnością od otoczenia oraz dużą pasywnością w kontaktach z ludźmi i z różnymi problemami życiowymi.Poczucie alienacji wśród młodzieży jest również związane z symptomami psy­chiatrycznymi. Verma i Upadhyay stwierdzają, iż introwertycy manifestują wię­cej niepokojów, częściej czują się wyobcowani niż ekstrawertycy. Introwertycy są też opisywani jako jednostki bardziej zajęte swym światem wewnętrznym i rzadko szukające pomocy u ludzi obcych, bardziej wrażliwe na krytykę.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)