INNY TYP ZACHOWAŃ

Wiązać się one mogą z tendencją do przeżywania (|fzyka. Ryzykowne zachowanie młodego człowieka, jeśli kończy się powodzeniem, daje mu lepszą pozycję w grupie rówieśniczo-koleżeńskiej, podnosi jego pre­stiż. Jest zatem zachowaniem w ten sposób nagrodzonym.Inny typ zachowań aspołecznych lub antyspołecznych dotyczy zachowania zbiorowego, kiedy to niszczy się np. dobro publiczne „dla draki”, dla „ubawu” itp. Te reakcje mają charakter irracjonalny i wyraźnie zabawowy. Fakt krzywdzenia kogoś, sprawiania mu przykrości daje sprawcom uciechę, co w zdecydowanym stopniu świadczy o wyłączeniu się samosterowania intelektualno-moralnegoSzkoła zawsze była terenem rozmaitych zdarzeń w wykonaniu uczniów, które trudno ocenić pozytywnie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)