AGRESJA A DYSONANS SPOŁECZNY

Zastanawiające jest z pewnością zjawisko włączania do aktualnego języka pedagogiki i codziennej praktyki edukacyjnej „nowej” terminologii, dotych­czas mało znanej i niejako wstydliwej dla ucha. Spośród kilku najważniej­szych wymieńmy: konflikt, kryzys, kolizje, dysonans, agresja, bunt, przemoc, brutalizacja, okrucieństwo. Czy tym samym zrywamy już z pedagogiką har­monii, consonansu? A może to tylko jej cenne uzupełnienie? Co może uczynić w zakresie tak postawionej antynomii?Tak, zjawisko przemocy jest formą wyrażania agresji jednostkowej i grupo- . Jest jednym z mechanizmów regulujących stosunki międzyludzkie w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. Ta forma zachowań nie jest obca także instytucjom edukacyjnym: szkołom różnych typów, placówkom opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym, występuje w miejscu zamiesz­kania, w podróży itp.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !